housesnorthwest@housesnorthwest.com


Daily Archives: 2 August 2020

Geodezja w życiu codziennym. Poczytaj podstawowe informacje

Geodezja to dyscyplina badawcza mająca ogromne znaczenie w co najmniej paru obszarach życia i gospodarki. Działalność geologa bazuje na planowaniu i dokonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych, przygotowywaniu raportów z wyników, aktualizacji danych oraz innych działaniach niewymienionych powyżej a niezbędnych.
Read More